To takie proste!
Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie
Strona głowna  /  Kontakt

                      

DOBRE,BEZPIECZNE,PARTNERSKIE

CZYNNE W DNI POWSZEDNIE   od godz. 6°° - 17°°

Dane adresowe

                       16-300 AUGUSTÓW

                        UL. WARYŃSKIEGO 57

                TEL.(087) 643 24 82     FAX(0876435810)

                      e-mail:przedszkole_nr_1@post

http://p1-augustow.pbip.pl

                                                    https://www.facebook.com/       

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – formularz kontaktowy

 

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urząd. Unii Europ. z dnia 04.05.2016 r. L 119/1), dalej jako „RODO”, informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Przedszkole nr 1 im. Akademia Bystrzaka
  w Augustowie. Dane kontaktowe administratora:
 1. Adres: ul. Waryńskiego 57, 16-300 Augustów
 2. Telefon: (87) 643 24 82
 3. E-mail: przedszkole_nr_1@post.pl

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych, email: kontakt.itrs@gmail.com 

 1. Państwa dane osobowe przetwarzane są w celu przyjęcia zapytania kontaktowego, rozpatrzenia zapytania i udzielenia odpowiedzi, na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody w związku z art. 6 ust.1 lit. a RODO w sytuacjach takich jak obsługa spraw zgłoszonych przez formularz, prowadzenie korespondencji z zainteresowanymi podmiotami i osobami fizycznymi oraz obsługa zgłaszanych przez nich spraw.
 2. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności, nie dłużej niż 3 lata od daty ich wprowadzenia.
 3. Przysługuje Państwu prawo żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych. Jeśli uznają Państwo, że Administrator danych osobowych narusza przepisy RODO, mają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 4. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne tj. hosting pocztowy i strony internetowej.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne dla realizacji celu, o którym mowa w pkt 2 klauzuli.
 6. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 7. Dane osobowe nie będą podlegać profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.


 

 


 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

Formularz kontaktowy
Imię i Nazwisko
Adres e-mail
Treść