Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie

Trochę historii

ponad 12 lat temu

TROCHĘ   HISTORII
Przedszkole   nr 1   w Augustowie zostało założone w 1946  roku. Pierwsza siedziba znajdowała się przy ulicy Zarzecze   24 (późniejsza Kasztanowa 12) w drewnianym domku jednorodzinnym . Budynek przeznaczony na pierwsze przedszkole w naszym mieście był bardzo zniszczony w czasie II Wojny Światowej   -wymagał generalnego remontu . Na podwórku znajdowały się jeszcze okopy . Warunki były więc bardzo ciężkie .Mimo to znaleźli się pasjonaci ,którzy chcieli zaopiekować się dziećmi w czasie gdy ich rodzice pracują. Początki były bardzo trudne ,brakowało   wszystkiego – pieniędzy, materiałów budowlanych ,ale dzięki zaangażowaniu personelu przedszkola, rodziców i ówczesnych władz miasta udało się doprowadzić do powstania placówki.
Budynek stawał się coraz milszym domkiem i zaczął upodabniać się do przedszkola. Zagospodarowano również ogród przed budynkiem na plac zabaw. Pierwsze kierownictwo przedszkola objęła pani Honorata Choroszewska . Przez wiele lat w trudnych warunkach, przy dużej ilości dzieci (około 100) nauczycielki starały się wychowywać ,nauczać i zapewniać właściwą opiekę dzieciom. W tamtych czasach   uczęszczanie do przedszkola było dla dzieci zaszczytem . Niestety miejsc w przedszkolu było mało i mogły tam uczęszczać tylko dzieci obojga pracujących rodziców. Rodzice powierzali nauczycielkom swoje największe skarby , ale warunki socjalne przedszkola nie polepszały się . Było wręcz coraz ciaśniej i nie wygodnie Często na leżakowanie trzeba było wynosić stoły ,by pomieścić dzieci. Mimo to w przedszkolu dzieci czuły się dobrze . Oglądając kroniki przedszkolne można zauważyć uśmiechnięte buzie dzieci, zadowolonych rodziców i miłe panie nauczycielki. Bardzo wszystkich ucieszyła wiadomość, że jesienią 1967 ruszy budowa nowej siedziby przedszkola na osiedlu Limanowskiego.
30 listopada   1968 roku oficjalnie zostało przekazana   ona   do użytku. Ówczesna dyrektor przedszkola pani Zinaida Dawidziuk wraz z nauczycielkami ,personelem pomocniczym i rodzicami   zadbała o wyposażenie przedszkola w sprzęt ,pomoce dydaktyczne .Nareszcie dzieci mogły bawić się i uczyć w dużych przestronnych salach .
Miały do dyspozycji   salę gimnastyczną   i ładny ,funkcjonalny ogród przedszkolny z urządzeniami do zabaw. Po odejściu na emeryturę pani Zinaidy dyrektorem została nauczycielka naszego przedszkola   pani mgr Janina Aleksandrowicz . Po dwudziestu kilku latach użytkowania budynku pani dyrektor widziała konieczność remontu kompleksowego. Niestety ze względów finansowych za jej kadencji wykonane zostały tylko :remont    dachu ,szatni przedszkola ,kosmetyczne malowanie sal dziecięcych, wymieniono piec centralnego ogrzewania, w jednej sali dziecięcej wymieniono okna . Przedszkole zostało wyposażone w nowoczesne pomoce dydaktyczne i zabawki. Na większy remont trzeba jeszcze poczekać. Moja kadencja jako dyrektora przypadła na bardzo trudny okres . Obowiązki przyjęłam w 2001 r .Stawał się w tym czasie zauważalny niż demograficzny, który spowodował spadek ilości dzieci w przedszkolach .Jesteśmy wdzięczni Radnym naszego miasta ,że podjęli w 2002 r uchwalę przeciwko likwidacji placówki. Piękne położenie przedszkola w rozwidleniu Kanału Augustowskiego i Bystrego oraz bliskość jeziora Sajno i lasu jest przecież jego podstawowym autem . Dzieci mogą obcować z przyrodą na co dzień . Ważne jest oddalenie przedszkola od ruchliwych szlaków komunikacyjnych. A przecież obecnie przez środek naszego pięknego miasta pędzą ciężarówki w kierunku przejścia granicznego z Litwą i z utęsknieniem czekamy na budowę obwodnicy Augustowa .Dzieci też zaczęło nam przybywać.
Z analizy naszych kronik można wywnioskować ,że w tym przedszkolu dzieci zawsze mogły liczyć na życzliwość ,dobrą i fachową opiekę w przyjaznej atmosferze. Cieszyło się i cieszy dużym zaufaniem rodziców do nauczycieli i personelu obsługowego . Bardzo dobrze układa się współpraca przedszkola z rodzicami . Aby wzbogacić   ofertę przedszkola nauczyciele stale się doskonalą i starają się wprowadzać w życie wiadomości zdobyte na kursach i szkoleniach. Zajęcia prowadzone są z zastosowaniem elementów nowoczesnych metod np: W.Sherborne ,Metody Dobrego Startu wg. M.Bogdanowicz   , nauki czytania   I.Majchrzak ,nauki matematyki wg prof. Gruszcyk -Kolczyńskiej itd. Posiadamy małą pracownię komputerową i prowadzimy zajęcia z komputerem na poziomie wieku przedszkolnego .Opracowaliśmy własny program Edukacji komputerowej- „Elementy informatyki dla dzieci
6-letnich”.
 Nasi wychowankowie odnoszą sukcesy   w konkursach między przedszkolnych np. plastycznych ,recytatorskich . Staramy się wśród dzieci i rodziców   promować  zdrowy styl życia. Od   kilku lat   organizujemy dla wszystkich dzieci 6-letnich    z naszego miasta    Miejski Turniej Zdrowia, w którym dzieci   uczestniczą w rozgrywkach sportowych na wesoło, mogą wykazać się wiedzą na temat zdrowego stylu życia i bezpieczeństwa. Opracowany i wdrażany przez   nas przedszkolu    Program adaptacyjny„Czeka   na ciebie uśmiech „ pomaga   dzieciom   i rodzicom   w pierwszych trudnych dniach   oraz przełamaniu barier. Mamy w swoje tradycje związane z przyjęciem dzieci w poczet przedszkolaków –m.in. „Pasowanie na przedszkolaka „. W przedszkolu od kilku lat wdrażany jest przy współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku i Powiatową Komendą Policji w Augustowie program „Bezpieczny przedszkolak „ Ma on na celu nauczenie dzieci zachowania zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym ,rozróżniania sytuacji niebezpiecznych , umiejętności mówienia „nie „ itp. Bogactwo zajęć ,uroczystości sprzyja lepszej integracji dzieci ,rodziców i personelu przedszkola .Współpracujemy z dwiema szkołami do których uczęszczają nasi absolwenci: Zespołem Szkół Samorządowych i Szkołą Podstawową nr 4. Dzięki dobremu przygotowaniu   dzieci nie mają większych problemów z nauką w szkole. Stale   współpracujemy z Powiatową Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w zakresie opieki psychologa i pedagoga . Zatrudniamy    własnego logopedę , który prowadzi zajęcia indywidualne z dziećmi mającymi problemy z rozwojem mowy . Każdego roku dzieci ,które opuszczają nasze mury wychodzą z dużym bagażem wiadomości i umiejętności . Tu dostają podstawy do dalszej nauki i życia. Zawsze zastanawiamy się jak potoczą się dalsze losy naszych absolwentów. Wiemy ,że każde dziecko rozwija się indywidualnie ,ale wiek przedszkolny należy do okresów w życiu człowieka kiedy umysł jest najbardziej chłonny. Jak twierdzą znakomici pedagodzy w przedszkolu dzieci dostają wyposażenie na całe życie . Cieszy nas ,że coraz więcej mówi się w Polsce o wychowaniu przedszkolnym i zaczyna się doceniać trud nauczycieli w przedszkolu . Z roku na rok jest też coraz większe zainteresowanie rodziców umieszczeniem dziecka w przedszkolu i jego działalnością .Nasi absolwenci to kilka pokoleń ludzi ,którzy w dorosłym życiu pełnią rożne role w społeczności naszego miasta,piastujących wysokie stanowiska w innych miastach jak też ludzi rozproszonych po całym świecie. Wielu rodziców zapisując dzieci do naszego przedszkola przyznaje się ,ze są naszymi absolwentami i z sentymentem wspominają chwile tu spędzone.