Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie

Ogłoszenia

Lista kandydatów zakwalifikowanych i
niezakwalifikowanych w postępowaniu

rekrutacyjnym uzupełniającym

Jednostka: Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie
WAŻNA INFORMACJA:
Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do
jednostki w terminie do 2024-06-17 godz. 16:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest
równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

Nazwisko Imię                    Decyzja

1.   Gościło Magdalena                    zakwalifikowany

     2.   Karbowska Maja                        niezakwalifikowany

3.   Maliszewska Laura                    zakwalifikowany

                             4.    Rudziewicz Stanisław           niezakwalifikowany(zakwalif. z 1 pref.)


      5.    Walicka Kornelia                       niezakwalifikowany

 

UWAGA! W związku z tym ,że w roku szkolnym 2024/2025 w przedszkolu nie będzie organizowana piąta grupa na dwa wolne miejsca  do Przedszkola Nr1 im Akademia Bystrzaka w Augustowie zostały zakwalifikowane dzieci z najwiekszą liczbą punktów .

Rodzice dzieci niezakwalifikowanych  mogą skorzystać z wolnych miejsc w Przedszkolu nr 3 z oddziałami integracyjnymi w Augustowie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRZYPOMINAMY ,ŻE DO 04.04.2024 (CZWARTEK)  NALEŻY W PRZEDSZKOLU POTWIERDZIĆ WOLĘ PRZYJECIA DO PRZEDSZKOLA. DRUKI DO WYPEŁNIENIA  ZNAJDUJĄ SIĘ U INTENDENTA PRZEDSZKOLA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI ,KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYŁY W REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLA  NA ROK SZKOLNY 2024/2025