Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie

Ramowy rozkład dnia

Ramowy rozkład dnia
 
   6.00- 7.00 Przychodzimy do przedszkola, bawimy się w kącikach zainteresowań,śpiewamy, słuchamy bajek,
  7.00-8.00    Utrwalamy umiejętności i ćwiczymy indywidualnie przy pomocy pań 
                                    REALIZACJA  PODSTAWY  PROGRAMOWEJ
                           
 8.00-8.30  Uczestniczymy w zabawach ruchowych, ćwiczeniach  porannych i przygotowujemy się do śniadania
8.30.-9.00   Jemy śniadanie.- dbamy o estetykę stołu ,zjadamy zdrowe i zbilansowane śniadanie   
 9.00- 10.00 Uczymy się nowych rzeczy oraz utrwalamy zdobyte umiejętności podczas zajęć programowych- dzieci grup starszych 5-latki,6-latki
9.00-9.40  Uczymy się nowych rzeczy oraz utrwalamy zdobyte umiejętności podczas zajęć  programowych –dzieci grup młodszych 3-latki,4-latki
10.00-11.30 Wychodzimy na podwórko, na spacer lub wycieczkę, prowadzimy obserwacje przyrodnicze, bierzemy udział w zabawach ruchowych i zajęciachsportowych, przygotowujemy się do obiadu  
                   5 –latki,6-latki               
9.40- 11.30 Wychodzimy na podwórko, na spacer lub wycieczkę, prowadzimy obserwacje przyrodnicze, bierzemy udział w zabawach ruchowych i zajęciach sportowych, przygotowujemy się do obiadu    
                   3-latki,4-latki
11.30-12.00 Jemy obiad
12.00-13.00 Ten czas spędzamy w rozmaity sposób w zależności od potrzeb dzieci oraz wyboru rodziców(zajęcia dodatkowe, praca wyrównawcza, przygotowanie prac plastycznych na konkursy tematyczne   
                   itp.)
12.00-12.30   Samodzielnie  przygotowujemy się do odpoczynku na leżakach rozbieramy się ,ubieramy się w piżamki , korzystamy tylko z niewielkiej pomocy naszych pań,
 12.30-13.00-  Odpoczywamy na leżakach (3-latki)
13.00-14.00   Odpoczywamy na leżakach (3-latki)
13.00-14.00  4, 5-latki,6-latki wychodzimy na podwórko lub bawimy się w sali , odpoczywamy w kącikach wyciszenia, przygotowujemy się do podwieczorku
14.00-14.30  Jemy podwieczorek.
14.30- 17.00 Czekajkąc na rodziców bawimy się w zależności od pogody w sali lub ogrodzie, słuchamy bajek,opowiadań, oglądamy czasopisma i książki,rysujemy ,malujemy , itp  korzystamy z pomocy
                   naszych pań cwiczymy różne umiejętności (praca wyrównawcza)