Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie

Opłaty -przedszkole

SZANOWNI RODZICE!
Podstawę programową wychowania przedszkolnego    realizujemy  w  godzinach 8.00-13.00.
Jest to czas pobytu bezpłatnego dziecka w przedszkolu.
Odpłatność za przedszkole :
 Zgodnie z Ustawą o systemie oświaty opłata za1 godzinę pobytu dziecka poza podstawą programową wynosi 1 zł
-rodzice dzieci ,ktorzy zamieszkują w Augustowie i płacą podatki w US w Augustowie są zwolnieni z opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu po złożeniu stosownego oświadczenia
- na wniosek rodziców zwalnia się z opłaty dziecko z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
-rodziny w innej sytuacji niż powyższa ale  np. wielodzietna(trójka i więcej dzieci ) mogą ubiegać się o zwolnienie z 50% opłaty za godzinę pobytu w przedszkolu
- dzienna stawka za wyżywienie (3 posiłki : śniadanie, obiad, podwieczorek ) -  9 zł
Opłaty za przedszkole  naliczane są z dołu po skończonym miesiącu . Naliczenie wysyłane jest na maila podanego przez rodziców do kontaktu,
Należy ich dokonywać  od 10-15 dnia  nastepnego miesiąca bezpośrednio na konto  Zespołu Szkolno -Przedszkolnego Nr4 w Augustowie
 
Nr konta:   61 1240 6292 1111 0011 0838 1835
 
Ważne! Prosimy o wpłacanie kwoty takiej jak została naliczona 
 
 Poniżej zamieszczam symulacyjny miesięczny koszt pobytu dziecka w przedszkolu:
 
Miesiąc  ( średnio 21 dni roboczych ) – pobyt dziecka 8 godzin ( 5 bezpłatnych zgodnie z podstawą programową + 3 ponad –płatne  1 zł / godzinę)  
 
     21 dni x   3 godziny x 1 zł = 63 zł
 
Wyżywienie : stawka żywieniowa dzienna 9 zł
 
   21 dni x 9 zł = 189 zł
 
Razem miesięczna opłata : 252 zł
Osoby zwolnione z opłaty za pobyt na podstawie deklaracji  płacą tylko za wyżywienie .
 
Przy nieobecnościach dzieci pomniejszamy w następnym miesiącu opłaty za pobyt i wyżywienie o odpowiednią liczbę dni.