Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie

Projekt unijny

 

W ramach projektu prowadzone są różne zajęcia .Poniżej zamieszczmy opis tych zajęć. Zdjęcia znajdują sie w galerii.

 

ZAJĘCIA SPECJALISTYCZNE   METODĄ  SI (Sensory Integration)

 

 

Integracja Sensoryczna - to proces organizujący docierające do mózgu informacje płynące z ciała i środowiska. W procesie tym mózg rozpoznaje, segreguje, interpretuje i unifikuje te informacje tak by mogły być użyte w reakcji na wymagania płynące z otoczenia w celowym działaniu.

Układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie głębokie ciała czyli propriocepcja, węch, smak, wzrok, słuch), a następnie organizuje je i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym i efektywnym działaniu.

Założycielka metody wykazała praktyczne znaczenie trzech podstawowych, najwcześniej dojrzewających systemów zmysłowych w procesie prawidłowego rozwoju dziecka tj. system dotykowy, system czucia głębokiego (propriocepcja) oraz układ przedsionkowy (zmysł równowagi). Mózg w każdej chwili naszego życia odbiera, segreguje i przetwarza bodźce zmysłowe, które docierają do niego z naszego ciała. Zmysły te współdziałają ze sobą podczas wykonywania złożonych zadań i proces ten stanowi podstawę ich integracji.

Jeśli występują zaburzenia w odbiorze i integrowaniu bodźców zmysłowych mogą się wówczas pojawiać dysfunkcje w rozwoju poznawczym, motorycznym oraz w zachowaniu dziecka. W zależności od rodzajów zaburzeń mogą one mieć negatywny wpływ na proces nabywania umiejętności czytania i pisania, zdolności samoobsługowe, poczucie równowagi, koordynację ruchową, wywoływać trudności w zakresie motoryki małej i dużej. Zaburzenia procesów Integracji Sensorycznej mogą być przyczyną nadpobudliwości psychoruchowej, impulsywności, braku koncentracji uwagi, nadwrażliwości dotykowej, słuchowej oraz niskiej samooceny.

NA ZAJĘCIACH SĄ PROWADZONE  ĆWICZENIA Z NASTĘPUJĄCYCH OBSZARÓW :

1. Stymulacja układu przedsionkowego i proprioceptywnego

2. Usprawnianie układu dotykowego

3. Ćwiczenia kształtujące obraz i schemat ciała oraz orientację przestrzenną

4.Rozwijanie ogólnej koordynacji ruchowej i sekwencyjności

5. Ćwiczenia ruchów naprzemiennych

6. Ćwiczenia  słuchowe

7.Ćwiczenia wzrokowe

8.Ćwiczenia węchowe

PRZEWIDYWANE EFEKTY

Po realizacji zadań wynikających z programu dziecko  powinno:

- przyjąć prawidłową postawę w wyznaczonej pozycji,

- wykazywać lepszą percepcję wzrokową i słuchową

- wykazywać się zwiększonym poziomem sprawności manualnej

- poprawi swoją równowagę,

- poprawi koncentrację uwagi,

- poprawi spostrzegawczość, myślenie, refleks i szybkość reakcji,

- poprawi integrację wzrokowo- słuchowo- dotykowo- kinestetyczno-ruchową

- poprawi funkcje psychomotoryczne

- zwiększy się sprawność i wydolność fizyczna dziecka, zakres jego ruchomości w stawach i wzmocnienie siły mięśniowej

- zostaną wdrożone różne formy aktywności fizycznej dziecka.

Zdjęcia  z zajęć do obejrzenia w galerii

 

Zajęcia plastyczne - Zaczarowany pędzelek

Zajęcia plastyczne „Zaczarowany pędzelek” służą kształtowaniu umiejętności plastycznych oraz wyobraźni twórczej dziecka, co sprzyja rozwijaniu sprawności manualnych  i przygotowaniu ręki do pisania. Przedszkolaki uczestniczące na zajęciach rozwijały swoje zainteresowania plastyczne w innych warunkach niż na zajęciach dydaktycznych. Panująca atmosfera przyjaznej, twórczej pracy sprzyjała powstawaniu więzi w grupie, wyzwalała u dzieci radość tworzenia i wiarę we własne możliwości. Tematyka zajęć dobierana była stosownie do pór roku, przypadających świąt, oraz zainteresowań dzieci. Jesienią dzieci tworzyły drzewa jesienne z różnego materiału plastycznego i przyrodniczego ( wycinanki, farby, kasza, łupinki od orzechów). Wykonywały też ludziki z kasztanów i żołędzi z użyciem plasteliny, oraz prace z kolorowych jesiennych liści i inne. W nawiązaniu do święta Niepodległości dzieci stworzyły białe orły z rolek i odrysowanych własnych rączek. Wykonały też mapę Polski z użyciem właściwych kolorów bibuły ( ćwiczyły dłonie i palce robiąc kuleczki z bibuły). Tworzyły też inne prace, które sprawiały im wiele radości takie jak wesołe słonie z talerzyków papierowych oraz samodzielnie wykonane obrazki domków z wycinanek. Na Dzień Pluszowego Misia dzieci zrobiły przestrzenne misie z papieru i ozdabiały je kolorową plasteliną. Następnie dzieci wykonywały prace nawiązujące do świąt Bożego Narodzenia oraz zimowe. Między innymi, narysowały i wykończyły Mikołaje z  użyciem bibuły, wycinanek i waty. Dużą radość sprawiło im stworzenie  własnych bałwanków z waty , wycinanek, cekinek itd. Myślę, że każda praca dała dzieciom dużo emocji i satysfakcji, a zajęcia plastyczne bez wątpienia kształtują ich samodzielność i kreatywność.

Zdjęcia można obejrzeć w galerii.

                                                                                            Beata Doroszkiewicz

 

Zajęcia  dydaktyczno -wyrównawcze z informatyki

Plan kółka komputerowego „Enterek” powstał z myślą o dzieciach w wieku 5-6 lat. Z założenia ma on służyć przybliżeniu dzieciom w przedszkolu technologii informatycznych.

 Wychowanie przedszkolne, a w szczególności edukacja dzieci 5-6 letnich to bardzo istotny etap w nauczaniu. W tym czasie dziecko zdobywa podstawowe wiadomości, umiejętności, sprawności potrzebne do podjęcia nauki  w szkole.Tempo rozwoju nauki we współczesnym świecie stawia przed nauczycielem coraz większe wymagania, zmusza do zmiany tradycyjnych metod nauczania oraz doboru środków dydaktycznych.W trakcie swojej pracy zauważyłam, że obecnie ciężko jest zainteresować dzieci. Oczekują one więcej od nauczyciela niż kiedyś i nie zadowoli ich zwykła ilustracja lub inne mniej atrakcyjne pomoce. Na zajęciach musi dziać się wiele. Komputer jest doskonałym środkiem dydaktycznym pobudzającym do twórczego myślenia. Celem wykorzystania komputera na zajęciach z dzieckiem jest rozwiązywanie problemów. Zetknięcie się dziecka we wczesnym wieku z komputerem sprawia, że jest ono obeznane ze zdobyczami techniki. Komputer jest dla niego tak znajomy jak telewizor, telefon komórkowy czy odtwarzać DVD. To czy dziecko będzie miało właściwe rozbudzone uczucia w stosunku do świata, w którym żyje, w ogromnej mierze zależeć będzie od sposobu w jakim ukaże to nauczyciel. A nowoczesny nauczyciel w tym celu wykorzysta komputer – jako świetne urządzenie do interesujących zajęć. Aspektów wykorzystania komputera w przedszkolu może być bardzo wiele np.

- koordynacja wzrokowo – słuchowa, ruchowa

- rozróżnianie palety barw i wzorów

- rozróżnianie kształtów figur geometrycznych płaskich

- poznawanie i utrwalanie liter, cyfr

- czytanie, liczenie

- zapoznanie z programem użytkowym itp.

Właściwe zaprojektowanie zestawy ćwiczeń doskonalą: spostrzegawczość, wyrabiają umiejętność samodzielnego myślenia, podejmowania decyzji i dokonywania właściwych wyborów, rozwijają zdolności, poszerzają słownik wyrazów czynnych dziecka, doskonalą umiejętność czytania, poprawiają koncentrację wzrokowo – ruchową. Każde z tych zadań może być rozwiązanie na wiele różnych sposobów i uatrakcyjnianie dla potrzeb dzieci. Często wykorzystuje się różnego rodzaju grafiki, symbole, obrazki, dźwięki, które szybciej docierają do najmłodszych. Dziecko na początku popełnia wiele błędów, szybko pozbywa się zahamowań i skrępowania, nie boi się podejmowania dalszych prób. Pojawia się silna motywacja do prawidłowego wykonania zadań. Przekonanie, że to dziecko steruje komputerem wyrabia u niego poczucie wartości i wiarę we własne siły. Praca z komputerem powinna być poprzedzona odpowiednim przygotowaniem. Realizacja elementów informatyki w przedszkolu sprzyja przygotowaniu dziecka do systematycznej nauki technologii informacyjnej w szkole.

Ogólnym celem tego programu jest oswojenie dzieci z komputerem, wdrażanie do posługiwania się nim poprzez opanowanie podstawowych funkcji, zachęcenie do korzystania z programów edukacyjnych, które łączą w sobie rozrywkę z nauką.

Podczas realizacji programu zwrócę szczególną uwagę na:

- nabywanie praktycznych umiejętności w pracy z komputerem

- minimalny przekaz wiedzy teoretycznej

- stosowanie zrozumiałego dla dzieci języka

Zdjęcia dostępne w galerii przedszkola.

Anna Polkowska

 

Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne

Zajęcia metodą Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne są prowadzone w dwóch najstarszych grupach „Pszczółki” i „Puchatki”. Odbywają się cyklicznie raz w tygodniu po pół godziny. Zajęcia te są prowadzone w celu wspomagania rozwoju psychoruchowego dzieci. Udział w zajęciach prowadzonych tą metodą wpływa stymulująco na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dzieci. Dzięki Ruchowi Rozwijającemu dzieci nabierają silniejszego poczucia samego siebie, swojej tożsamości, stają się bardziej pewne swoich możliwości, uczą się skupiać uwagę na tym, co robią, doświadczają satysfakcji z własnych dokonań.Zdjęcia można obejrzeć w galerii.

Renata Siemion - Maliszewska

 

 

Zajęcia  plastyczne "Zaczarowany Pędzelek" - dzieci z grupy Puchatki

W ramach projektu ,,Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie” od miesiąca października w przedszkolu realizowane są zajęcia plastyczne ,,Zaczarowany pędzelek”. Uczestniczy w nich 10 –ro dzieci z Grupy ,,Puchatki”. Odbywają się one dwa razy w tygodniu i mają na celu poznanie różnych technik plastycznych, rozwijanie u dzieci zainteresowań uzdolnień plastycznych i sprawności manualnych. Na zajęciach dzieci wykonują prace przestrzenne z papieru, tektury, materiałów przyrodniczych.Lubią zabawy z farbą. Do swoich prac wykorzystują różnorodny materiał plastyczny, przyrodniczy (gałązki, liście, kasztany, żołędzie, jarzębina, rolki do papieru, piórka, wstążki, cekiny, guziki, bibuła, wycinanki, plastelina, kleje, włóczka, ścinki materiałów…). Dzięki temu powstają ciekawe prace plastyczne.Zdjęcia z projektu można obejrzeć w galerii.

Alicja Gudewicz

 

Zajęcia z Profilaktyki Wad Postawy

Zajęcia z Profilaktyki Wad Postawy prowadzone są od miesiąca października. Uczestniczy w nich 40 dzieci z całego przedszkola, które podzielone są na 8 grup a w każdej grupie jest 5-ro dzieci.

Cele zajęć: 

1.Rozwijanie sprawności koordynacji wzrokowo-ruchowej

2.Ćwiczenia w formie zabawowej –wzmacnianie mięśni posturalnych

3.Ćwiczenia przeciwpłaskostopiu - rozciąganie mięśni przykurczonych, ćwiczenia mięsni stopy w odciążeniu i obciążeniu

4.Cwiczenia oddechowe, poprawiające wydolność  krążenia.

5.Utrwalenie nawyków przyjmowania prawidłowej postawy ,ćwiczenia elongacyjne bierne.

6.Ćwiczenia w formie zabawowej, wykorzystanie ćwiczeń oddechowych w korygowaniu wad postawy

7.Rozciąganie mięśni prostownika grzbietu. Wzmacnianie mięśni brzucha.

8.Ćwiczenia na zrównoważenie sił układu mięśniowego.

9.Ćwiczenia poprawiające wydolność  fizyczną .

10.Ćwiczenia wyrabiające nawyk i odruch prawidłowej postawy ciała we wszystkich pozycjach .

11.Nauka prawidłowego oddychania –wdech –wydech —tor brzuszno-piersiowy, zwiększenie pojemności życiowej płuc i wydolności układu oddychania, wzmocnienie mięśni oddechowych , rozciągniecie skróconych mięśni klatki piersiowej.

12.Wyrabianie nawyku utrzymywania prawidłowej postawy w czasie stania, w chodzie , w biegu i w siadzie; stosowanie ćwiczeń oddechowych przy różnych formach aktywności dzieci, wzmacnianie wiary dzieci we własne siły i możliwości.

Zdjęcia z projektu można obejrzeć w galerii.

                                                                                                                                                                                                                           Aleksandra Nadzieja

 

Zajęcia  logopedyczne

W ramach projektu ,, Równy dostęp do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Augustowie'' od października 2018r. realizowane są indywidualne specjalistyczne zajęcia logopedyczne dla dzieci posiadających wskazania do terapii oraz zajęcia logopedyczne o nazwie ,,Gimnastyka buzi i języka'' prowadzone w grupach, a mające na celu głównie przygotowanie dzieci do poprawnej realizacji wszystkich głosek, czyli do pięknej, wyrazistej mowy ojczystej.Wszystkie zajęcia są realizowane poprzez zabawę.Dzieci usprawniają narządy mowy czyli wargi,język, podniebienie miękkie.Bawiąc się ćwiczą odpowiedni oddech, tak potrzebny w poprawnej wymowie.Utrwalają dobrze wymawiane głoski.Przekonują się, że ćwiczenia artykulacyjne to nie żmudna i długa gimnastyka przed lustrem ale super zabawa przynosząca efekty w postaci pięknej i wyrazistej mowy.Zdjęcia z zajęć można obejrzeć w galerii.

 

                                    logopeda  Alicja Węgrzynowicz

Zabawy ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborn 

Zabawy ruchowe Metodą Ruchu Rozwijającego według Weroniki Sherborn prowadzone były przez panią Wiesię Giero raz w tygodniu przez pół godziny w grupie Skrzaty i Biedronki. Podczas zajęć dzieci nabywały odwagi, pewności siebie, śmiałości, zaufania do współpartnera ćwiczącego no i oczywiście wspaniale się przy tym bawiły.Zdjęcia dostępne w galerii.

 

Wiesława Giero

Gimnastyka korekcyjno - kompensacyjna na basenie

W ramach projektu unijnego dzieci z przedszkola z grup Puchatki oraz Pszczółki brały udział  w zajęciach z gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej na miejskim basenie. Jednym z elementów na który kładziono szczególny nacisk była również nauka pływania bądź też doskonalenie tej umiejętności. Zdjęcia dostępne są w galerii przedszkola.