Przedszkole Nr 1 im. Akademia Bystrzaka w Augustowie

Projekt unijny 20/21

KOMPETENTNY PRZEDSZKOLAK -PROJEKT REALIZOWANYW ROKU SZKOLNYM 2020-2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Zabawy z językiem angielskim

„Zabawy z językiem angielskim”- dodatkowe zajęcia w Przedszkolu Nr 1 w Augustowie. Głównym celem zajęć jest motywowanie, zachęcanie, stwarzanie sytuacji sprzyjających odkrywaniu świata. Podczas zajęć wykorzystywane są naturalne predyspozycje dzieci do rozwijania umiejętności językowych. Na zajęciach dzieci są motywowane do nauki języka angielskiego. Również rozwijana jest wrażliwość estetyczna i indywidualne zdolności twórcze. Zajęcia prowadzone są w dwunastoosobowej grupie dzieci sześcioletnich.Zdjęcia do obejrzenia w galerii - prowadząca Renata Barbara Siemion - Maliszewska

Zajęcia kształtujące kompetencje informatyczne

Elementy informatyki i kodowania prowadzone są w dwóch grupach. Zajęcia w grupie 6- latki -„ Pszczółki” prowadzi pani Katarzyna Sieńkowska. Zajęcia w grupie dzieci 6 letnich - Puchatki prowadzi pani Anna Polkowska.Odbywają się one raz w tygodniu,w  każdej z nich jest dziesięcioro dzieci. Zajęcia komputerowe w naszym przedszkolu to atrakcyjna i skuteczna metoda, która służyć ma przybliżeniu dzieciom technologii informatycznych oraz elementów programowania. Elementy edukacji informatycznej wspomagają wszechstronny rozwój dziecka. Zajęcia mają za zadanie zapoznać dziecko z komputerem, programem graficznym Paint i jego możliwościami. Spotkania z dziećmi są również uatrakcyjnione pracą przy tablicy multimedialnej. Chętnie spotykają się na zajęciach z robotem do nauki programowania Photon, zestawem małych robotów pszczółek Bee-Bot oraz wspaniale się bawią z użyciem Magicznego Dywanu oraz zestawem do nauki kodowania - Logigram. Zdjęcia do obejrzenia w galerii - prowadzące Katarzyna Sieńkowska oraz Anna Polkowska

Zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje matematyczne

W ramach projektu „Kompetentny przedszkolak” w naszym przedszkolu od października realizowane są zajęcia dodatkowe kształtujące kompetencje matematyczne. Uczestniczy w nich dziesięcioro dzieci z grupy „Puchatki” - prowadzi tę grupę Alicja Gudewicz oraz dziesięcioro dzieci z grupy "Pszczółki" - prowadząca Ewa Tomkiewicz. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w wymiarze jednej godziny zegarowej. Celem ich jest rozwijanie zainteresowań i uzdolnień matematycznych. Do zajęć został napisany autorski program edukacyjny „Gry i zabawy matematyczne”, który ma za zadanie przybliżać trudne zagadnienia matematyczne w zabawie. W edukacji matematycznej przedszkolaków najważniejsze są osobiste doświadczenia dziecka. Stanowią one budulec, z którego dziecko tworzy pojęcia i umiejętności. Najlepsze efekty przynosi nauka poprzez manipulowanie przedmiotami o różnych kształtach, kolorach, rozmiarach, fakturach w swobodnej zabawie.Zdjęcia do obejrzenia w galerii - prowadzące  Alicja Gudewicz i Ewa Tomkiewicz

    Zajęcia taneczne ,,Roztańczone Jedyneczki"

Dziecko od najwcześniejszych lat odczuwa potrzebę ruchu. Wyraża się to między innymi w jego dążeniu do tańca. Muzyka dodaje specjalnego wyrazu ruchom dziecka. Poruszając się zgodnie z nakazami muzyki dziecko odczuwa ją bardziej aktywnie, łatwiej rozumie jej charakter. Natomiast dzięki pracy zespołowej rozwijają się indywidualne zdolności każdego dziecka. Zajęcia tego rodzaju pozwalają ujawnić inicjatywę, kreatywność, aktywność i samodzielność dzieci. Taniec wyrabia w dziecku umiejętności skupiania uwagi, szybkiej orientacji, uczy przestrzegać ładu i porządku. Dodatkowo wyrabia pozytywne cechy charakteru oraz kształci wrażliwość estetyczną. Dzieci lubią popisywać się przed innymi, toteż nauczony taniec chętnie chcą zaprezentować przed rodzicami, dziadkami czy kolegami. Zajecia taneczne prowadzone są raz w tygodniu z grupą 20 dzieci 6-letnich. Zajęcia mają na celu: rozwijanie dziecięcych uzdolnień, zaspokajanie naturalnej potrzeby ruchu, kształtowanie zainteresowania różnymi formami tańca, kształtowanie prawidłowej postawy ciała, kształtowanie poczucia rytmu poprzez stosowanie różnych technik tanecznych, podporządkowania się umownym przepisom, rozwijanie indywidualnych zdolności każdego dziecka, jego inicjatywy, aktywności i samodzielności, doskonalenie sprawności kondycyjnej i koordynacyjnej, rozwijanie płynności i estetyki ruchu, kształtowanie postaw moralnych i społecznych: wytrwałości, systematyczności, samodyscypliny, szacunku, prawdomówności, umiejętności właściwego zachowania się w sytuacji sukcesu i niepowodzeń, udział w programach z różnych okazji w przedszkolu i w środowisku lokalnym, rozwijanie umiejętności prezentowania swoich osiągnięć przed szerszą publicznością. Zdjęcia do obejrzenia w galerii - prowadząca  Aleksandra Nadzieja.

Zajęcia plastyczne - sensoplastyka

Zajęcia plastyczne - sensoplastyka prowadzone są w dwóch grupach „Pszczółki” i „Puchatki” po 10 dzieci. Na każdą grupę przypada 40 godzin. Zajęcia te mają na celu usprawnianie motoryki małej, czyli precyzyjne ruchy dłoni i  palców ( w tym sprawności samoobsługowej, manualnej i grafomotorycznej) poprzez różnego rodzaju zabawy plastyczne. Poza tym dzieci rozwijają wyobraźnię i  twórcze myślenie, zdobywają umiejętności posługiwania się różnymi technikami plastycznymi, rozwijają samodzielność, wytrwałość, umiejętność planowania, poczucie własnej wartości. Dzieci chętnie uczęszczają na zajęcia i są zainteresowane nowymi technikami plastycznymi, co wpływa na wzrost zainteresowania sztuką plastyczną i rozwijanie umiejętności manualnych. Często techniki plastyczne są połączone ze sobą co daje jeszcze większy efekt końcowy i większą satysfakcję dzieci. Na zajęciach dzieci wykonywały różnorodne prace plastyczne, związane z porami roku i świętami itd. Używały przy tym ciekawych materiałów plastycznych, przyrodniczych, spożywczych, różnych mas plastycznych oraz surowców wtórnych. To również rozbudziło u dzieci większą ciekawość, a w rezultacie coraz lepsze efekty pracy.

Efektem tych działań było osiągniecie wyższych umiejętności manualnych  u dzieci oraz większe zaangażowanie dzieci w czasie wykonywania zabaw plastycznych. Dzieci usprawniły motorykę małą,  koordynację wzrokowo – ruchową, wykształciły prawidłową postawę i chwyt pisarski podczas rysowania  i malowania, pobudziły motywację do czynności grafomotorycznych oraz nabrały większej pewności siebie, stały się bardziej kreatywne i samodzielne.

Zdjęcia do obejrzenia w galerii - prowadząca Beata Doroszkiewicz.

Kreatywnie - aktywnie - zajęcia kształtujące kompetencje naukowo - techniczne dzieci

W programie „Kreatywnie - aktywnie” biorą udział dzieci 4-letnie oraz 5-letnie  z grupy „ Skrzaty”. Zajęcia w młodszej grupie prowadzi pani Anna Galicka a w starszej Barbara Waszczuk.  Realizacja programu to głównie działania badawcze, kreatywne, dzięki czemu dzieci poszerzają wiedzę, mogą pokonywać przeszkody i wypróbowywać nowe możliwości postępowania. Dzieci czerpią wiele radości z poszukiwań, eksperymentów i obserwacji. Jest to wspaniała zabawa, podczas której w ciekawy sposób dzieci zdobywają wiedzę i przeprowadzają doświadczenia. „Kreatywnie – aktywnie” ma za zadanie zaspokoić dziecięcą potrzebę eksperymentowania oraz zachęcić do myślenia, porównywania, opowiadania, uruchomienia wyobraźni. Otaczające dzieci przedmioty i substancje, z którymi mają do czynienia, na co dzień, kryją wiele tajemnic, które można i warto odkrywać.Zdjęcia do obejrzenia w galerii - prowadzące Anna Galicka i Barbara Waszczuk.